Otvoreni dani ABC-a: Pametna specijalizacija - 2. ožujka

 

  03.03.2021, 08:47h

Zadnji dan programa Otvorenih vrata ABC-a održana je prezentacija Razvoj, inovacije i marketing područja u nordijskim zemljama, panel Prilike i izazovi za hrvatske regije te na samom kraju prezentacija Zdravstveni turizam.

 

 

 

 

Prezentacija: Razvoj, inovacije i marketing područja u nordijskim zemljama

Marcus Andersson, vlasnik tvrtke Future Place Leadership, Švedska

Na prezentaciji, Marcus Andersson, osnivač Future Place Leadershipa, odgovorio je na pitanja zašto je danas važno biti pozicioniran u globalnom kontekst za gradove, regije i države.

Marcus je istaknuo da ako imate dobar brend gradova, regija ili država i ako imate snažnu poziciju, to omogućava lakše privlačenje talenata, investicija, kompanija, turista te lakšu promociju izvoza, ali otvara i puno drugih mogućnosti. Brendiranje mjesta ili 'Place branding' može biti snažan alat za ekonomski razvoj regije.

Marcus je također predstavio Inovativno brendiranje mjesta ili 'Innovative Place Branding' utemeljen na izvještaju Nordic Place Branding Report 2020 čija je polazišna teza da područja ostvaruju svoju reputaciju kroz formulu:

Aktivnosti+Komunikacija = Brendiranje područja

Marcus je istaknuo inovativne primjere brendiranja Copenhagena, Oulua (Finska), Farskih otoka, Osla i Stockholma.

Panel

Pametna specijalizacija: Prilike & izazovi za hrvatske regije

Moderator: Mira Lepur, ravnateljica Razvojne agencije Šibensko-kninske županije

Na panelu Pametna specijalizacija: Prilike & izazovi za hrvatske regije predstavili su se i diskutirali ravnatelji i zamjenici ravnatelja razvojnih agencija u Hrvatskoj.

Pametna specijalizacija je koncept Europske komisije kojeg je usvojila i Republika Hrvatska, pod tim konceptom identificiraju se kompetitivni sektori te se sukladno identifikaciji, ulaže putem istraživanja, ulaganja u ljudske resurse, znanja i mnoge druge parametre.

Marina Dujmović Vuković, Ravnateljica Agencija za razvoj Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA istaknula je kako su kompetitivni sektori za zadarsko područje bili definirani kroz: prehrambeno-prerađivački sektor, metalno prerađivački sektor i kreativne industrije na temelju kojih su razvijali svoje daljnje projekte koji će potaknuti inovacije. Upravo je završen i Centar kreativne industrije koji će pokrivati određene identificirane sektore.

Helena Brčić, Zamjenica ravnatelja u Javnoj ustanovi RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije kazala je kako je uistinu puno projekata u njihovoj županiji financirano, iako financija uvijek nedostaje. Naglasila je i važnost jačanja kapaciteta samih gradova i općina te da je jačanje kapaciteta vidljivo u većim gradovima i općinama. Naglašen i projekt Centra kompetencija 3LJ, vrijedan oko 10 milijuna eura koji će se fokusirati na biotehnologije i poboljšanje kvalitete života s partnerima u gospodarstvu i farmaceutskoj industriji.

Bruno Bebić, Zamjenik ravnateljice u Regionalnoj agenciji DUNEA, kazao je kako u kontekstu održivog turizma grad Dubrovnik uveo brojna ograničenja. Njihove aktivnosti bile su na tragu da disperziraju turističku potražnju na cijelu županiju, a ne samo na Dubrovnik. Istaknuti su projekti tematskih cesta kao i projekti vezani za kulturnu baštinu, ali i Centar za kompetencija u turizmu.

Vedran Kružić, Ravnatelj Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije istaknuo je kako su u protekloj financijskoj perspektivi povukli malo više od 6 milijardi HRK. Ono što veseli jest da su ta sredstva, bitno unaprijedili konkurentnost riječkog prometnog pravca i riječke luke te ulaganje u industriju zdravstva i izgradnja riječkog kampusa. Istaknuo je također, da se u Rijeci trenutno stvara jedna zanimljiva niša, stvara se značajan eko-sustav projektantskih i konzultantskih tvrtki koji se bave projektiranjem i izgradnjom brodova. Također, istaknuta je i aktivnost kvarnerskih otoka koji su uspješno povukli preko milijardu i 300 milijuna HRK te se pretvaraju u područja generiranja gospodarskog rasta.

Prezentacija: Zdravstveni turizam

Mate Car, sveučilišni profesor, Hrvatsko katoličko sveučilište

Zadnji dan programa Otvorenih vrata ABC-a zaokružen je s prezentacijom Zdravstveni turizam koju je iznio Mate Car, Voditelj Centra za strateško upravljanje i menadžment pri Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu.

Zdravstveni turizam u Hrvatskoj vuče korijene iz Austrougarske. Prepoznata je mikro klima u Hrvatskoj, pogotovo na Kvarneru te je time započeta tradicija zdravstvenog turizma u Hrvatskoj. U prošlosti, zdravstveni turizam bio je puno jači, ali danas su  ponovno vidljive investicije i jačanje zdravstvenog turizma u Hrvatskoj. Za razvoj zdravstvenog turizma bitni su i popratni sadržaji na samim lokacijama.

Kao dobri primjeri medicinskog turizma u Hrvatskoj izdvojeni su: Kvarner, Istra te kontinentalna liječenja koja se baziraju na termomineralnim vodama.

O govornicima

Moderator: Mira Lepur

Ravnateljica Razvojne agencije Šibensko – kninske županije

Mira Lepur ima dugogodišnje iskustvo rada u inozemstvu i Hrvatskoj na poslovima Europskih politika, financiranja i upravljanja projektima. Nakon završenog magisterija iz klavira u Njemačkoj,  u Francuskoj završava  trojezični magisterij poslovne inteligencije i upravljanja međunarodnim razvojem. Od 2006. g. se profesionalno razvija i usavršava na području Europskih politika, projekata i investicija te zastupanja gospodarskih interesa ispred Europskih institucija u Bruxellesu gdje je od 2008.g. djelovala kao voditelj podružnice, projektni menadžer te akreditirani lobist pri Europskom parlamentu. Nakon rada u Europskoj komisiji na projektu ESCO, krajem 2015.g.se vraća u Hrvatsku  na mjesto ravnateljice Razvojne agencije Šibensko-kninske županije gdje uz koordinaciju pripreme i provedbe  europskih projekata, daje prezentacije i piše stručne članke iz raznih područja regionalnog i gospodarskog razvoja. Članica je brojnih nacionalnih odbora te predstavnica Šibensko-kninske županije pri „RegHub-u“,  savjetodavnom tijelu Europskog odbora regija u Bruxellesu koje prati Europske institucije u izradi i implementaciji Europskog zakonodavstva. Mira tečno govori francuski, engleski i njemački te se služi talijanskim jezikom.  

Marcus Andersson

Osnivač i izvršni direktor tvrtke Future Place Leadership

Marcus Andersson je osnivač i izvršni direktor nordijske savjetodavne tvrtke koja  pomaže gradovima, regijama i zemljama da postanu privlačniji, održiviji i povezani. Savjetovao je zemlje poput Finske, Danske, Škotske, Irske, Švedske, Estonije, te gradove Berlin, Kopenhagen i Oslo.Radio je na različitim poslovima za švedsku vladu, Europsku komisiju i Baltički forum za razvoj na područjima kao što su međunarodni odnosi, sigurnost, održivost i inovacije, upravljanje i marketing. Marcus je magistrirao političke znanosti te se usavršavao na području marketinga,  i upravljanja a objavio je niz priručnika, knjiga, akademskih i drugih članaka o temama poput marketinga zemalja, destinacija,  digitalizacije, privlačenja talenata i privlačenja stranih ulaganja. Njegov  intervju  na BBC Global News-u o marketingu država i održivosti je dostupan na: https://www.bbcglobalnews.com/events/the-sustainability-edit/

Bruno Bebić

Zamjenik ravnateljice Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA

Bruno Bebić magistrirao je ekonomiju na Sveučilištu u Splitu uz paralelno sudjelovanje na ERASMUS programu razmjene studenata u Italiji (Sveučilište u Padovi, Italija). Nakon početnog iskustva rada u inozemstvu, zapošljava se u Regionalnoj razvojnoj agenciji Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA te zajedno s time započinju kontuinuirani izazovi u dijelu pripreme i provedbe razvojnih projekata sufinanciranih iz EU fondova, a koji s današnjim danom traju već 10 godina. Pored širokog spektra projektnih tema koje su bile obuhvaćene u tom periodu (poduzetništvo, promet, energetika, ICT, kulturna i prirodna baština, turizam, kružna ekonomija, ljudski potencijali, itd.), aktivan je u i dijelu izrade i praćenja provedbe strateških dokumenata na regionalnoj i lokalnoj razini. Član je odbora za poticanje gospodarstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, radnih tijela za izradu programskih dokumenata na nacionalnoj razini te za izradu dokumenata/praćenje provedbe programa prekogranične/transnacionalne suradnje za EU višegodišnje financijske okvire 2014-2020 / 2021-2027. Trenutno obnaša dužnost zamjenika ravnateljce u Regionalnoj agenciji DUNEA.

Helena Brčić

Zamjenica ravnatelja Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko – dalmatinske županije

Helena Brčić ima dugogodišnje iskustvo rada na području regionalnog razvoja te pripreme i provedbe EU projekata. Pripremila je veći broj razvojnih projekata, a kao voditelj projekata sudjelovala u provedbi više desetaka projekata iz različitih programa Europske unije, još od pretpristupnog razdoblja. Aktivno sudjeluje u radnim skupinama za izradu zakona i podzakonskih akata, programiranje i izradu nacionalnih strateških dokumenata te u izradi strateških dokumenata i planova na regionalnoj i lokalnoj razini. Više od deset godina radila je u Razvojnoj agenciji Dubrovačko – neretvanske županije, a od početka 2019. radi u JU RERA S.D., akreditiranom regionalnom koordinatoru Splitsko – dalmatinske županije gdje trenutno, kao zamjenica Ravnatelja, koordinira odjele za pripremu i provedbu programa i EU projekata.

Marina Dujmović Vuković

Ravnateljica regionalnog koordinatora Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Marina Dujmović Vuković rođena je i živi u Zadru. Poslovni put vezan joj je uz pravosuđe, javnu upravu i regionalni razvoj. Obnašala je dužnost suca, savjetnice ministrice pravosuđa, državne tajnice u ministarstvu pravosuđa za sektor strateškog planiranja, SPO - Senior Programme Officer u Ministarstvu pravosuđa za projekte financirane iz EU fondova te sudjelovala u pretpristupnim pregovorima za poglavlje 23. Bila je članica pregovaračkog tima za pravosuđe za zajam Svjetske banke te ima višegodišnje iskustvo županijske pročelnice i rada na pripremi i provedbi projekata. Sudjelovala je i koordinirala izradu više strateških dokumenata na nacionalnoj i regionalnoj razini iz različitih sektora. Kroz rad na rukovodećim poslovima stekla je iskustvo u upravljanju projektima i planiranju razvoja. Članica je više radnih skupina i vijeća na regionalnoj i nacionalnoj razini. Od 2018. ravnateljica je regionalnog koordinatora razvoja Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Vedran Kružić                      

Ravnatelj regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije

Vedran Kružić. Živi u Opatiji. Nakon desetogodišnje rukovoditeljske karijere u ICT sektoru (Hrvatski Telekom), obnaša ulogu pomoćnika ministra gospodarstva u Upravi za trgovinu i unutarnje tržište te vodi projekt integracije hrvatskog tržišta u jedinstveno tržište EU  (2012.-2016.). Obnaša ulogu predsjednika Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju, hrvatskog predstavnika u Visokoj grupi za konkurentnost te Visokoj grupi za bolje propise i regulatorno rasterećenje Vijeća Europske unije (2012.-2016.). Posjeduje višegodišnje iskustvo predavača te  konzultanta na području regionalnog razvoja, inovacija  te razvoja koncepta i primjene rješenja na području pametnih gradova. Autor je  brojnih strateških i razvojnih dokumenata. Od 2018. prvi je ravnatelj Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije.

Mate Car

Voditelj Centra za strateško upravljanje i menadžment pri Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu

Doc.dr.sc. Mate Car  ima akademsko, menedžersko i upravljačko-političko iskustvo u Hrvatskoj i inozemstvu. Završio je studij međunarodnog poslovanja na European Business School London te je doktorirao na Imperial Collegeu u Londonu na temu financijskih poticaja za poboljšanje kvalitete u bolnicama. Pohađao je brojne edukacijske programe na Harwardu i Paris Dauphineu, te ima iskustvo istraživača na Imperial Collegeu u Londonu.  Od 2016. do 2020.g. godine obnašao je dužnost posebnog savjetnika ministra zdravstva za zdravstveni turizam te pomoćnika ravnatelja Hrvatskoga zavoda za telemedicinu. Kao pomoćnik ministra zdravstva, zadužen za razvoj zdravstvenog turizma vodio je izradu prvog Pravilnika u Republici Hrvatskoj o zdravstvenom turizmu te koordinirao izradu poglavlja o zdravlju unutar Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030.g. Član je upravljačkog odbora za pilot projekt zdravstvenog turizma pri Udruženju hrvatsko-američkih profesionalaca u Hrvatskoj.